ఆక్సిజన్ లేకుండా జీవించే 8 కాళ్ళున్న జీవి మీకుతెలుసా..?

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో లక్షలాది జంతు జాతుల్లో వింతైన జంతువులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు నేలపై ఉన్న జంతువుల్లో రెండు కాళ్ళు, 4 కాళ్ళ జంతువులను మాత్రమే చూసి ఉంటారు.కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న జంతువుకు 8 కాళ్ళు ఉంటాయి. టార్డిగ్రేడ్‌లు వాటి ఆకారాన్ని బట్టి నీటి ఎలుగుబంట్లు లేదా నా...

మ్యాజిక్ బ్యాటరీలు..ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 50 ఏళ్లకు సరిపడా చార్జింగ్..!

నార్మల్ గా బ్యాటరీలకు చార్జింగ్ పెట్టటం తప్పదు. కానీ 50 ఏళ్లకు సరిపడా విద్యుత్ అందించే బ్యాటరీలు అందుబాటులోకి వస్తే అంతకంటే ఆనందం ఏముంది.? చైనాకు చెందిన స్టార్టప్ కంపెనీ ‘బీటావోల్ట్’ (Betavolt) సరిగ్గా ఇలాంటి ఆవిష్కరణ తీసుకొచ్చింది.. అణుధార్మికత ఆధారంగా నడిచే...

పొలం దున్నుతుండగా రైతుకి కనిపించిన వింత వస్తువు..ఏంటో తెలిస్తే షాక్..!

శాసనాలు చరిత్రకు ఆనవాళ్లు గా నిలుస్తాయనటంలో సందేహం లేదు.. ఆ కాలంలో రాజులు, రాయించిన శాసనాలు మన చరిత్ర, సమాజం, సంస్కృతికి సాక్షాత్కారం ఇస్తాయి. క్రీస్తు శకం ప్రారంభంలో ఎక్కడ ఏం జరిగిందో, ఎందుకు జరిగిందో..తెలియ చెప్పేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ప్రత్యేకంగా గ్రంధస్థం చేసే వ్య...