గురుగ్రహ సంచారం..ఈ 3 రాశుల వారు ఏప్రిల్ 30 వరకు పట్టిందల్లా బంగారమే..!

గురు గ్రహం సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే ఒక రాశి నుండి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. గురు గ్రహం ఏప్రిల్ వరకు మేషరాశిలో సంచరిస్తాడు. ఇది కొన్ని రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వనుంది. 2023 లో గురు గ్రహం మేషరాశిలోకి ప్రవేశించాడు కాబట్టి ఇది ఇప్పటికీ ఈ రాశిలో కదులుతోంది. గురు సంచారం...

2024లో ఈ 4 రాశుల వారికి రాజకీయం అనుకూలం..వీరే బెస్ట్ లీడర్లు కాబోతారట..!

నాయకత్వం ఎల్లప్పుడూ ఓ వ్యక్తి నుండి మరో వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటుంది. అందుకు వారి జన్మరాశి ప్రధాన కారణం గా చెప్తుంటారు. దీని ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తుల ప్రకారం జన్మించిన వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ గొప్ప నాయకులుగా ఉంటారనేది ఆస్ట్రాలజీ చెప్తున వారి మాట. అయితే మనం 2024...